Γενικοί Όροι

Οροι και Προϋποθέσεις

Οροι και Προϋποθέσεις

Ι. ΘΕΜΑ

Άρθρο 1. Οι γενικοί όροι που προορίζονται για τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ «κόμμα TRADING» Ltd, μια εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, με έδρα: γ. Σούμεν, ul «Dimtcho Debelyanov» № 4, UIC 201 735 987. εκπροσωπούμενη από Zhechka Simeonova Marinova, ΑΦΜ: 201735987 BG, τηλέφωνο επικοινωνίας: +359876156286, email: office@aeropik.com, και θα ΧΡΗΣΤΕΣ.

Άρθρο 2. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν μια σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και www.aeropik.gr, που σας δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της www.aeropik.gr υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται παρακάτω. Με την εγγραφή στο www.aeropik.gr, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές αυτού, και συμφωνείτε να τους ακολουθήσει.

Art. 3 Το PART TRADING Ltd. είναι διαχειριστής προσωπικών δεδομένων, εγγεγραμμένος βάσει του Νόμου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 425240. Η PART TRADING Ltd. εγγυάται την ακεραιότητα των πληροφοριών που περιέχουν προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής. Αποκάλυψη είναι δυνατή μόνο στις περιπτώσεις όπου οι πληροφορίες που απαιτούνται από κρατικά όργανα ή οι εντεταλμένοι υπάλληλοι από το νόμο να ζητούν και να συλλέγουν τις πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και σύμφωνα με το διάταγμα.

Art. 4 «κόμμα TRADING» Ε.Π.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρηθεί η ιστοσελίδα www.aeropik.gr αληθείς, ακριβείς και τρέχουσες information.This δεν αποκλείει να εμφανιστούν περιστασιακά αντικειμενικές ανακρίβειες ή παραλείψεις. «ΜΕΡΟΣ TRADING» Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημίες που προκύπτουν από ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την πρόσβαση, τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης www.aeropik.gr «κόμμα TRADING» LTD δεν φέρει καμία ευθύνη για την απιστία τις πληροφορίες του κατασκευαστή σχετικά με τα χαρακτηριστικά ενός καλού, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων του προϊόντος.

II. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Art.5 Για να ψωνίσετε στο www.aeropik.gr, κάθε χρήστης πρέπει:

Να συμπληρώθηκε πραγματική on-line ηλεκτρονικό έντυπο εγγραφής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.aeropik.gr. Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής Χρήστης υποχρεούται να παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και άλλοι που απαιτούνται από τα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή και να ενημερώσετε τους εντός 7 ημερών από την αλλαγή τους. www.aeropik.gr σας επιτρέπει να εγγραφείτε ως νομικό πρόσωπο, όπως είναι η καταχώριση φέρει όλα τα στοιχεία της εταιρείας που απαιτούνται για την τιμολόγηση.

Άρθρο 6. Ο χρήστης εγγυάται ότι τα στοιχεία που παρέχονται κατά τη διαδικασία εγγραφής είναι αληθή, πλήρη και ακριβή και στην τελευταία περίπτωση θα τους ενημερώσει εγκαίρως. Εάν ο χρήστης παρέχει ψευδείς πληροφορίες ή δεν αντικατοπτρίζονται μεταβολές εντός της προθεσμίας που καθορίζεται παραπάνω, www.aeropik.gr έχει το δικαίωμα να αναστείλει άμεσα και χωρίς εγγραφή πριν χρήστη ειδοποίηση και πρόσβαση στο προφίλ του πελάτη.

Άρθρο 7. Με την επαφή www.aeropik.gr ηλεκτρονικά ή μέσω χρήσης του τηλεφώνου δηλώνει ότι είναι εξοικειωμένοι με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, που συμφωνήθηκε το περιεχόμενο και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα σέβονται. Αυτοί οι γενικοί όροι ισχύουν και για τις παραγγελίες που γίνονται μέσω τηλεφώνου. Οι τηλεφωνικές κλήσεις καταγράφονται για τη βελτίωση των υπηρεσιών.

 

Άρθρο 8 www.aeropik.gr επιβεβαιώνει το χρήστη εγγραφής στέλνοντας mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη, το οποίο αποστέλλεται πληροφορίες για την ενεργοποίηση της εγγραφής.

III. ΣΥΜΒΑΣΗ

Άρθρο 9 Οι καταναλωτές συνάπτουν τη σύμβαση πώλησης με το www.aeropik.gr μετά από:

πραγματοποιώντας την εγγραφή και παρέχοντας τα απαραίτητα δεδομένα εάν ο Χρήστης δεν έχει εγγραφεί μέχρι τώρα · εισάγοντας το σύστημα παραγγελίας στη διεύθυνση www.aeropik.gr, προσδιορίζοντας με όνομα και κωδικό πρόσβασης. επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που προσφέρονται και προσθέτοντάς τα σε μια λίστα παραγγελιών αγοράς. παροχή δεδομένων για παράδοση · επιλογή μεθόδου πληρωμής. επιβεβαίωση παραγγελίας

Άρθρο 10 Οι παραγγελίες υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ομάδα στο www.aeropik.gr στις ημέρες: Δευτέρα-Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 18:00. Όλες οι παραγγελίες που υποβάλλονται εκτός της καθορισμένης περιόδου υποβάλλονται σε επεξεργασία την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Άρθρο 11 Το www.aeropik.gr παραδίδει τα εμπορεύματα εντός 1-2 εργάσιμων ημερών στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο Χρήστης εάν αυτά έχουν γίνει και επιβεβαιωθούν μέχρι τις 16:00. Το www.aeropik.gr δεν φέρει ευθύνη εάν οι πληροφορίες που καθορίζονται από τον Χρήστη είναι αναληθείς ή παραπλανητικές.

IV. ΠΛΗΡΩΜΗ

Άρθρο 12 Το www.aeropik.gr προσφέρει διάφορους τρόπους πληρωμής των αγαθών:

με παράδοση κατά την παραλαβή / μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον αγοραστή /

τραπεζική μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό της PART TRADING LTD

- Δεν υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις για την πληρωμή, εκτός από μια τυπική χρέωση μεταφοράς, σύμφωνα με το τιμολόγιο της τράπεζάς σας.

Με πιστωτική/χρεωστική κάρτα

- Οι ευρωπαϊκές κάρτες θα χρεώνουν επιπλέον 1,9% του συνολικού ποσού
- Οι διεθνείς κάρτες που εκδίδονται εκτός Ευρώπης και Ηνωμένου Βασιλείου θα χρεώνουν επιπλέον 3,25% του συνολικού ποσού

 

Άρθρο 13 Εάν έχετε επιλέξει τη μέθοδο πληρωμής μέσω τραπεζικού εμβάσματος, τη μεταφορά του ποσού της παραγγελίας σας στο λογαριασμό του "PART TRADING" Ltd. ως βάση της μετάφρασης αναφέροντας την παραγγελία σας.

Πληροφορίες πληρωμής:

Παραλήπτης: PART TRADING Ltd.

Τράπεζα: PROCREDIT BANK AG Germany

Λογαριασμός: DE80 5021 0800 0084 4200 00

BIC: PRCBDEFFXXX

V. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Art. 15 Οι κανόνες αυτού του τμήματος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ισχύουν για τα μέλη, τα οποία σύμφωνα με τα στοιχεία που καθορίζονται για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης ή www.aeropik.gr καταχώρηση, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι καταναλωτές, κατά την έννοια του νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο ή / και της οδηγίας 97/7 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις.

Άρθρο 16 (1) Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών ορίζονται στο προφίλ κάθε αντικειμένου στο www.aeropik.gr.

(2) Η τιμή των αγαθών με φόρους περιλαμβάνεται στο προφίλ κάθε είδους στο www.aeropik.gr.

(3) Η αξία των ταχυδρομικών και τα έξοδα αποστολής δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των αγαθών προσδιορίζεται και παρέχεται με το προφίλ των καταναλωτών καθενός από τα προϊόντα της www.aeropik.gr.

(3.1.) Όταν η τιμή της μεταφοράς περιλαμβάνεται στην αξία των αγαθών, ο πελάτης οφείλει έξοδα αποστολής και στις δύο κατευθύνσεις για παραγγελθέντα αλλά όχι παραλαμβανόμενα αγαθά.

(4) Ο τρόπος πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

(5) Οι πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές σε αυτό το άρθρο είναι η τρέχουσα κατά το χρόνο της προεπισκόπησης της www.aeropik.gr πριν από τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, όπως www.aeropik.gr διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση . Είναι ευθύνη του χρήστη να ελέγχει τακτικά τους όρους χρήσης και παρείχε πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, τη διαθεσιμότητα, κλπ, ώστε να ενημερώνονται αμέσως σε περίπτωση που έχουν επέλθει μεταβολές.

(6) Οι όροι παράδοσης των μεμονωμένων αγαθών είναι υποχρεωτικοί και αναφέρονται από το www.aeropik.gr. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, η συνολική αξία της σύμβασης πρέπει επίσης να αναφέρεται για όλα τα εμπορεύματα που περιέχονται σε αυτήν.

 

17. (1) Ο χρήστης συμφωνεί ότι ο επιχειρηματίας δικαιούται να λάβει προκαταβολή για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με την αγορά καταναλωτικών αγαθών και την παράδοση.

(2) Ο καταναλωτής επιλέγει ανεξάρτητα εάν θα καταβάλει στον έμπορο την τιμή για την παράδοση των αγαθών πριν ή κατά τη στιγμή της παράδοσης.

18. (1) Σύμφωνα με το άρθρο 50 της ΣΕΣ, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σε απόσταση, χωρίς να αναφέρει τους λόγους, χωρίς αποζημίωση ή ποινή και χωρίς καμία επιβάρυνση, εκτός από το κόστος κάτω στο άρθρο. 54, παράγραφος 3 και το άρθρο 55 του CPA, σε 14 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών από τον ίδιο ή από τρίτο πρόσωπο διαφορετικό από τον μεταφορέα και αναφέρεται στο χρήστη ή όταν ο καταναλωτής έχει παραγγείλει πολλά προϊόντα σε μία σειρά που παραδίδονται ξεχωριστά από την ημερομηνία αποδοχής του τελευταίου στοιχείου.

(2) Ο χρήστης έχει το δικαίωμα, χωρίς αποζημίωση ή ποινή και χωρίς να αναφέρει αιτιολογία, την επιστροφή των προϊόντων, εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών.

Ο πελάτης πρέπει πρώτα να δηλώσει την επιθυμία του να επιστρέψει ένα προϊόν στέλνοντας ένα email στο office@aeropik.com

Το δικαίωμα ανάληψης / επιστροφής αγαθών / μπορεί να ασκηθεί μόνο εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Τα εμπορεύματα πρέπει να είναι:

 

στην αρχική συσκευασία

η εργοστασιακή όψη δεν διαταράσσεται, δεν έχουν καταστραφεί ή αφαιρεθεί όλες οι ετικέτες του εργοστασίου.

μη τυπωμένο;

δεν υπάρχουν ίχνη χρήσης, εγκατάστασης ή άλλου τρόπου λειτουργίας.

συνοδευόμενη από όλα τα έγγραφα που εκδίδονται με εντολή - απόδειξη μετρητών, απόδειξη μετρητών ή τιμολόγιο.

Τα εμπορεύματα πρέπει να επιστραφούν στη διεύθυνση της Trading Trading Ltd:

Part Trading Ltd

9700 Shumen

Βουλγαρία

4 Dimcho Debelyanov Str

τηλ .: +359878155775

Part Trading Ltd δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την επιστροφή των αγαθών που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Μαζί με τα προϊόντα, ο πελάτης πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα για την επιστροφή των εμπορευμάτων.

(3) Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει το κόστος της επιστροφής των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς και άλλων. ταχυμεταφορών ή τραπεζικά έξοδα που σχετίζονται με την επιστροφή της τιμής αγοράς. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής των εμπορευμάτων, ο καταναλωτής υποχρεούται να πληρώσει τα έξοδα μεταφοράς για την αποστολή και την επιστροφή του.

Τα ποσά επιστρέφονται τα αγαθά καταβληθεί εντός 14 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων και να επιστρέψει το συμπληρωμένο έντυπο στον πελάτη. Τα ποσά που μεταφέρονται ταχυμεταφορά στο έδαφος της Βουλγαρίας και το ποσοστό των μετρητών για παραγγείλει προϊόντα (2% της αξίας των εμπορευμάτων) δεν επιστρέφονται.

Επιστροφή λόγω των επέστρεψε αγαθά γίνονται μέσω τραπεζική μεταφορά. Τέλη μεταβίβασης των εισπραχθέντων ποσών βαρύνουν τον πελάτη. Μπορείτε να βρείτε τη μορφή της επιστροφής των αγαθών εδώ.

Άρθρο 19 Μετά την παραλαβή του χρήστη εμπορευμάτων υποχρεούται να επανεξετάσει και αν βρεθεί εμφανής αδυναμίες, η έλλειψη ορισμένων συνοδευτικών εξαρτημάτων ή / και οποιοδήποτε από τα απαιτούμενα έγγραφα από το νόμο, ενημερώνει αμέσως το πρόσωπο που πραγματοποιεί την παράδοση . Σε αντίθετη περίπτωση, τα εμπορεύματα θεωρούνται εγκεκριμένες, ο πελάτης χάνει το δικαίωμα να διεκδικήσει αργότερα ότι το προϊόν παραδίδεται με εμφανή ελαττώματα, η έλλειψη ορισμένων συνοδευτικών εξαρτημάτων ή / και οποιοδήποτε από τα απαιτούμενα έγγραφα νομοθεσίας. Επιστροφές των προϊόντων που αγοράζονται από www.aeropik.gr να διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των εμπορικών τους εγγύηση.

Άρθρο 20. Συνθήκες εγγύησης

Εγγύηση 24 (είκοσι τέσσερις μήνες) από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση περιορίζεται σε κατασκευαστικές ατέλειες.

Ο κατασκευαστής και έμπορος δεν ευθύνεται για ελαττώματα που προκύπτουν από:

σφάλματα εγκατάστασης

υπερφόρτωση λόγω διαρροής του αέρα στο σύστημα

μηχανική βλάβη που προκαλείται εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων

μηχανικά μέρη καουτσούκ βλάβη / αερόσακου /

κακόβουλες πράξεις, κλπ,

Βλάβες λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες εγκατάστασης ή λανθασμένη εγκατάσταση,

κακή λειτουργία,

ακατάλληλη συντήρηση και αμέλεια του ιδιοκτήτη και / ή του διαχειριστή του οχήματος

μη φυσιολογική λειτουργία και η συμφόρηση των οχημάτων

Διαχείρισης πολύ κακούς δρόμους με λακκούβες και τα εμπόδια

συμμετοχή σε αγώνες αυτοκινήτου, ράλι και άλλα.

Φέρνοντας αίτηση συνοδεύεται από περιγραφή του προβλήματος, καθώς και φωτογραφίες των office@aeropik.com - παρουσίαση των επίσημων φορολογικών εσόδων για την αγορά - απόδειξη, μια απόδειξη για μετρητά κατά την παράδοση ή το τιμολόγιο.

Το τμήμα αποστέλλεται από τον κατασκευαστή έμπορο, η οποία επιτρέπει την εγκυρότητα της αξίωσης. Αν ο κατασκευαστής εγκρίνει το αίτημα, έμπορος αντικατέστησε το μέρος του πελάτη. Τα έξοδα μεταφοράς για την επιστροφή βαρύνουν τον πελάτη.

Αντικαταστάθηκε μέρη και συγκροτήματα κατά τη διάρκεια της εγγύησης δεν παρατείνει την ίδια την εγγύηση. Η εγγύηση δεν καλύπτει εκ νέου ανταλλακτικά, συστήματα και εξαρτήματα αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές, διαφυγόντα κέρδη και το πρόσθετο κόστος που σχετίζεται με το χρόνο για να αποκαταστήσει τη ζημία (διαμονή και / ή απώλεια εισοδήματος ή / και των κερδών, ποινές, στέρηση της χρήσης, η απώλεια του ενοικίου, η αποτυχία του ταξιδιού ή την αδυναμία μεταφοράς προσώπων, εμπορευμάτων ή υλικών, κλπ).

(1) Κατά την αγορά ενός αμορτισέρ και την πληρωμή «προκαταβολής», η προθεσμία για την επιστροφή του παλιού ανταλλακτικού είναι 12 μήνες, υπολογίζεται από την ημερομηνία αγοράς.

Art. 21. Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, μπορεί να εγκαταστήσει "cookies" στον υπολογιστή σας. Ένα cookie είναι ένα αρχείο που καταγράφει πληροφορίες που σχετίζονται με την εξέταση του τόπου από τον ίδιο υπολογιστή (π.χ.. Σελίδες επισκέφθηκε, την ημερομηνία και την ώρα της εξέτασης ακολουθείται links) και ότι θα διευκολύνει την επίσκεψή σας, καθιστώντας ευκολότερη και ταχύτερη αναγνώριση των σας Δείτε την πρόσβαση στις πληροφορίες που ψάχνετε. Μπορείτε να διαγράψετε ου άγκιστρα που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, ανά πάσα στιγμή, και να εμποδίζει την κατακράτηση των νέων αγκίστρια ου και να λαμβάνετε ειδοποίηση πριν από την εγκατάσταση των νέων γάντζους ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας. Επισκεφθείτε την ενότητα βοήθειας του προγράμματος περιήγησης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης αυτών των λειτουργιών. Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να επωφεληθείτε από ορισμένες από τις υπηρεσίες μας εάν απεγκαταστήσετε γάντζους ή αποτρέψετε την εγκατάσταση αγκιστριών στον υπολογιστή σας.

Art. 22. Τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, το λογότυπο της Εταιρείας, τα εμπορικά σήματα, το κείμενο, οι εικόνες, οι φωτογραφίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

Άρθρο 23 Οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας εφαρμόζονται σε θέματα που δεν διέπονται από τους παρόντες Γενικούς Όρους. Τυχόν διαφορές που αφορούν την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων Όρων και την ερμηνεία και την εκτέλεση των συμβάσεων για την πώληση της απόστασης www.aeropik.gr παραγγελθέντων προϊόντων θα λυθεί με συμφωνία.