Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για το Part trading Ltd. Γι 'αυτό προστατεύουμε τα δεδομένα σας εφαρμόζοντας όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα για να αποτρέψουμε την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, μη εξουσιοδοτημένη ή κακόβουλη χρήση, απώλεια ή πρόωρη διαγραφή πληροφοριών.

Συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα μόνο εφόσον πληρούμε τις απαιτήσεις της βουλγαρικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Αυτές οι πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αποσκοπούν να σας εξηγήσουν πώς και γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία.

I. Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία

A) Για να διαχειριστείτε και να εκτελέσετε την παραγγελία σας για προϊόντα.

Β) Να προετοιμάσετε και να στείλετε λογαριασμό / τιμολόγιο για τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από εμάς.

Γ) Για την επόμενη υπηρεσία εγγύησης των αγορών σας.

Δ) Κατά την εκπλήρωση των υποχρεωτικών υποχρεώσεων:

- εκπλήρωση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις πωλήσεις εξ αποστάσεως που προβλέπονται από τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών ·

- παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή για την Προστασία των Καταναλωτών ή των Τρίτων που προβλέπονται στον Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών,

- Παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Νόμος περί προστασίας δεδομένων, Κανονισμός (ΕΚ) 2016/679 της 27.04.2016. και άλλοι.

- Υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο περί Λογιστικής και το ΤΧΦΕ και άλλες συναφείς κανονιστικές πράξεις, σε σχέση με τη διατήρηση της ορθής και νόμιμης λογιστικής.

- παροχή πληροφοριών στο δικαστήριο και σε τρίτους κατά τη διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διαδικασίας που αφορούν τις διαδικαστικές και ουσιαστικές νομικές πράξεις,

II. Πότε και ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε

1. Κατά την εγγραφή και παραγγελία μέσω των ιστότοπων ή των εφαρμογών μας:

Α) Δεδομένα αναγνώρισης: πλήρες όνομα, μόνιμη διεύθυνση,

Β) Άλλα δεδομένα: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση IP

Γ) Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση επικοινωνίας, τηλεφωνικός αριθμός,

2. Για παραγγελία μέσω τηλεφώνου:

Α) Δεδομένα αναγνώρισης: πλήρες όνομα, μόνιμη διεύθυνση,

Β) Άλλα στοιχεία: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Γ) Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση επικοινωνίας, τηλεφωνικός αριθμός,

D) Καταγράφονται οι τηλεφωνικές κλήσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Μην μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες εκτός από αυτές που απαιτούνται για την υπηρεσία σας.

Κατά την επεξεργασία των βασικών σας προσωπικών δεδομένων και των άλλων δεδομένων που περιγράφονται για τους σκοπούς της πώλησης αγαθών, την πληρωμή τους και προκειμένου να συμμορφωθούν με τις νομικές απαιτήσεις μας, η επεξεργασία αυτή είναι υποχρεωτική για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών.

III. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την επαρκή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφαρμόζουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που προβλέπονται στον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για μέγιστη ασφάλεια, όταν επεξεργαζόμαστε, μεταφέρουμε και αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επιπλέον μηχανισμούς ασφαλείας όπως κρυπτογράφηση, ψευδώνυμο και άλλα.

Θα πρέπει πάντα να διατηρείτε εμπιστευτικά τα δεδομένα σύνδεσης (πρόσβαση) και να κλείνετε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης όταν τελειώσετε την επικοινωνία μαζί μας, ειδικά αν μοιράζεστε τον υπολογιστή σας με άλλους.

IV. Πότε διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Κατά κανόνα, τερματίζουμε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς της παραγγελίας και των υπηρεσιών που πραγματοποιούμε μετά την εκτέλεση της παραγγελίας ή της υπηρεσίας, αλλά δεν τις διαγράψουμε πριν από τη λήξη ενός έτους της απόδοσής τους ή μέχρι τον τελικό διακανονισμό του συνόλου των οικονομικών υποχρεώσεων και τη λήξη των υποχρεωτικών υποχρεώσεων αποθήκευσης δεδομένων, όπως είναι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο περί λογιστικής, η αποθήκευση και η επεξεργασία των λογιστικών στοιχείων (11 έτη), η λήξη των προθεσμιών παραγραφής που ορίζονται στον νόμο περί υποχρεώσεων και Συμβάσεις (5 έτη), υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών στο δικαστήριο, αρμόδιες κρατικές αρχές, κλπ. Λόγοι που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (5 έτη). Λάβετε υπόψη ότι δεν θα διαγράψουμε ή ανώνυμα τα προσωπικά σας δεδομένα εάν είναι απαραίτητο για εκκρεμείς δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες.

Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να ανώνυμα. Η ανωνυμία είναι μια εναλλακτική λύση στη διαγραφή δεδομένων. Στην ανωνυμοποίηση, τυχόν προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία / στοιχεία που επιτρέπουν την αναγνώρισή σας / διαγράφονται αμετάκλητα. Για τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα, δεν υπάρχει κανονιστική υποχρέωση διαγραφής, δεδομένου ότι δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα.

V. Πότε και γιατί μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτους

Παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους και ο κύριος σκοπός μας είναι να σας προσφέρουμε ποιοτική, γρήγορη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση φροντίζοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας. Δεν παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους πριν βεβαιωθείτε ότι λαμβάνονται όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία αυτών των δεδομένων προσπαθώντας να διεξάγουν αυστηρούς ελέγχους για την επίτευξη αυτού του στόχου. Σε αυτήν την περίπτωση, παραμένουμε υπεύθυνοι για την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων σας.

1. Πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό της PART TRADING Ltd .:

- Τράπεζες για την εξυπηρέτηση πληρωμών από εσάς.

- οι ταχυδρομικοί φορείς κατά την αποστολή πακέτων που περιέχουν τιμολόγια και άλλα έγγραφα και την ανάγκη βεβαίωσης της ταυτότητας κατά την παράδοσή τους ·

- αρχές και ιδρύματα στα οποία οφείλουμε να παρέχουμε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

2. Χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο σκληρό σας δίσκο και αποθηκεύουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις και ανταλλαγή δεδομένων με το σύστημά μας μέσω του προγράμματος περιήγησης. Αυτή η αποθήκευση μας βοηθά να προσαρμόζουμε τον ιστότοπο για εσάς και γι 'αυτό σας διευκολύνει να τον χρησιμοποιήσετε, για παράδειγμα, αποθηκεύοντας συγκεκριμένες πληροφορίες για εσάς, ώστε να μην χρειάζεται να το επαναλαμβάνετε συνεχώς.

Πώς μπορείτε να δείτε τις ρυθμίσεις cookie και πώς να τις αλλάξετε μπορείτε να βρείτε στη βοήθεια του προγράμματος περιήγησης.

3. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για αναλύσεις ιστού. Αυτή είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από την Google Inc. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται, καθώς και τις επιλογές απενεργοποίησης των δεδομένων που μεταδίδονται στο Google Analytics, στη διεύθυνση εδώ.

4. Χρησιμοποιούμε το Google Remarketing, μια υπηρεσία διαφημίσεων που παρέχεται από την Google Inc. Google και τρίτα μέρη προβάλλουν διαφημίσεις ιστότοπου και χρησιμοποιούν cookies για την προβολή διαφημίσεων βάσει προηγούμενων επισκέψεων στον ιστότοπό μας. Η Google δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα της Google χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Google, επισκεφθείτε τη διεύθυνση εδώ.

VI. Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Α) Δικαίωμα ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε:

- πληροφορίες σχετικά με το εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία δεδομένα που αφορούν εσάς, πληροφορίες για το σκοπό αυτής της επεξεργασίας, κατηγορίες δεδομένων και παραλήπτες ή κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους γνωστοποιούνται τα δεδομένα,

- ένα μήνυμα σε κατανοητή μορφή που περιέχει τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, καθώς και κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την πηγή της.

- πληροφορίες σχετικά με τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς στην περίπτωση αυτόματων λύσεων,

(Β) Δικαίωμα διόρθωσης

Σε περίπτωση που χειριστούμε ελλιπή ή λανθασμένα / λανθασμένα δεδομένα, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε:

- να διαγράψετε, να διορθώσετε ή να αποκλείσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, η επεξεργασία των οποίων δεν πληροί τις απαιτήσεις του νόμου,

- να ειδοποιεί τους τρίτους στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί τα προσωπικά σας στοιχεία σχετικά με οποιαδήποτε διαγραφή, διόρθωση ή κλείδωμα, εκτός εάν αυτό είναι ανέφικτο ή συνεπάγεται υπερβολική προσπάθεια.

Γ) Δικαίωμα αντίρρησης

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή:

- να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εάν υπάρχει νόμιμος λόγος γι 'αυτό.

- όταν η ένσταση είναι δικαιολογημένη, τα προσωπικά δεδομένα του ενδιαφερομένου δεν μπορούν πλέον να υποβληθούν σε επεξεργασία ·

- την ένσταση κατά της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης,

(Δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

- μπορείτε να ζητήσετε έναν περιορισμό των δεδομένων προσωποποίησης που επεξεργάζεστε εάν: αμφισβητείτε την ορθότητα των δεδομένων, για την περίοδο, στην οποία πρέπει να επαληθεύσουμε την ορθότητα των δεδομένων, ή η επεξεργασία δεδομένων δεν έχει νομική βάση, αλλά αντί να τα διαγράψετε, θέλετε την περιορισμένη επεξεργασία τους. ή εάν δεν χρειαζόμαστε αυτά τα δεδομένα πια (για τον επιδιωκόμενο σκοπό), αλλά τα χρειάζεστε για τη δημιουργία, την άσκηση ή την προστασία των νομικών απαιτήσεων. ή έχετε υποβάλει αντίρρηση για την επεξεργασία των δεδομένων, εν αναμονή εξακρίβωσης εάν οι λόγοι για τον διαχειριστή είναι νόμιμοι.

Ε) Φορητότητα δεδομένων

Μπορείτε να μας ζητήσετε να παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε αναθέσει στη φροντίδα μας σε οργανωμένη, οργανωμένη, δομημένη, γενικά αποδεκτή ηλεκτρονική μορφή αν:

- επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα με εντολή και βάσει δήλωσης συναίνεσης που μπορεί να αποσυρθεί ·

(ΣΤ) Δικαίωμα προσφυγής

Εάν πιστεύετε ότι παραβιάζουμε το ισχύον νομικό πλαίσιο, επικοινωνήστε μαζί μας για να διευκρινίσετε το θέμα. Φυσικά, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μετά τις 25 Μαΐου 2018, θα μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε σε ρυθμιστικό φορέα εντός της ΕΕ.

Οι αιτήσεις για πρόσβαση σε πληροφορίες ή για διόρθωση υποβάλλονται προσωπικά ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Θα λάβουμε μια δήλωση σχετικά με το αίτημά σας μέσα σε 14 ημέρες από την κατάθεσή της. Εάν μια πιο μακροχρόνια περίοδος είναι αντικειμενικά αναγκαία - για να συλλεχθούν όλα τα δεδομένα και αυτό παρακωλύει σοβαρά τη δραστηριότητά μας, αυτή η περίοδος μπορεί να παραταθεί σε 30 ημέρες. Με την απόφασή μας δίνουμε ή αρνούμαστε την πρόσβαση ή / και τις πληροφορίες που ζητά ο αιτών, αλλά πάντα παρακινήσει την απάντησή μας.

VII. Ενημερώσεις και αλλαγές

 

Προκειμένου να εφαρμοστούν τα πλέον σύγχρονα μέτρα προστασίας και να συμμορφωθούν με την ισχύουσα νομοθεσία, θα ενημερώνουμε τακτικά αυτές τις πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σας προσκαλούμε να επανεξετάζετε τακτικά την τρέχουσα έκδοση των πληροφοριών για να ενημερώνεστε διαρκώς για τον τρόπο με τον οποίο φροντίζουμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για το Part trading Ltd. Γι 'αυτό προστατεύουμε τα δεδομένα σας εφαρμόζοντας όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα για να αποτρέψουμε την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, μη εξουσιοδοτημένη ή κακόβουλη χρήση, απώλεια ή πρόωρη διαγραφή πληροφοριών.

Συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα μόνο εφόσον πληρούμε τις απαιτήσεις της βουλγαρικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Αυτές οι πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αποσκοπούν να σας εξηγήσουν πώς και γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία.

I. Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία

A) Για να διαχειριστείτε και να εκτελέσετε την παραγγελία σας για προϊόντα.

Β) Να προετοιμάσετε και να στείλετε λογαριασμό / τιμολόγιο για τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από εμάς.

Γ) Για την επόμενη υπηρεσία εγγύησης των αγορών σας.

Δ) Κατά την εκπλήρωση των υποχρεωτικών υποχρεώσεων:

- εκπλήρωση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις πωλήσεις εξ αποστάσεως που προβλέπονται από τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών ·

- παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή για την Προστασία των Καταναλωτών ή των Τρίτων που προβλέπονται στον Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών,

- Παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Νόμος περί προστασίας δεδομένων, Κανονισμός (ΕΚ) 2016/679 της 27.04.2016. και άλλοι.

- Υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο περί Λογιστικής και το ΤΧΦΕ και άλλες συναφείς κανονιστικές πράξεις, σε σχέση με τη διατήρηση της ορθής και νόμιμης λογιστικής.

- παροχή πληροφοριών στο δικαστήριο και σε τρίτους κατά τη διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διαδικασίας που αφορούν τις διαδικαστικές και ουσιαστικές νομικές πράξεις,

II. Πότε και ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε

1. Κατά την εγγραφή και παραγγελία μέσω των ιστότοπων ή των εφαρμογών μας:

Α) Δεδομένα αναγνώρισης: πλήρες όνομα, μόνιμη διεύθυνση,

Β) Άλλα δεδομένα: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση IP

Γ) Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση επικοινωνίας, τηλεφωνικός αριθμός,

2. Για παραγγελία μέσω τηλεφώνου:

Α) Δεδομένα αναγνώρισης: πλήρες όνομα, μόνιμη διεύθυνση,

Β) Άλλα στοιχεία: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Γ) Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση επικοινωνίας, τηλεφωνικός αριθμός,

D) Καταγράφονται οι τηλεφωνικές κλήσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Μην μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες εκτός από αυτές που απαιτούνται για την υπηρεσία σας.

Κατά την επεξεργασία των βασικών σας προσωπικών δεδομένων και των άλλων δεδομένων που περιγράφονται για τους σκοπούς της πώλησης αγαθών, την πληρωμή τους και προκειμένου να συμμορφωθούν με τις νομικές απαιτήσεις μας, η επεξεργασία αυτή είναι υποχρεωτική για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών.

III. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την επαρκή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφαρμόζουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που προβλέπονται στον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για μέγιστη ασφάλεια, όταν επεξεργαζόμαστε, μεταφέρουμε και αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επιπλέον μηχανισμούς ασφαλείας όπως κρυπτογράφηση, ψευδώνυμο και άλλα.

Θα πρέπει πάντα να διατηρείτε εμπιστευτικά τα δεδομένα σύνδεσης (πρόσβαση) και να κλείνετε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης όταν τελειώσετε την επικοινωνία μαζί μας, ειδικά αν μοιράζεστε τον υπολογιστή σας με άλλους.

IV. Πότε διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Κατά κανόνα, τερματίζουμε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς της παραγγελίας και των υπηρεσιών που πραγματοποιούμε μετά την εκτέλεση της παραγγελίας ή της υπηρεσίας, αλλά δεν τις διαγράψουμε πριν από τη λήξη ενός έτους της απόδοσής τους ή μέχρι τον τελικό διακανονισμό του συνόλου των οικονομικών υποχρεώσεων και τη λήξη των υποχρεωτικών υποχρεώσεων αποθήκευσης δεδομένων, όπως είναι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο περί λογιστικής, η αποθήκευση και η επεξεργασία των λογιστικών στοιχείων (11 έτη), η λήξη των προθεσμιών παραγραφής που ορίζονται στον νόμο περί υποχρεώσεων και Συμβάσεις (5 έτη), υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών στο δικαστήριο, αρμόδιες κρατικές αρχές, κλπ. Λόγοι που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (5 έτη). Λάβετε υπόψη ότι δεν θα διαγράψουμε ή ανώνυμα τα προσωπικά σας δεδομένα εάν είναι απαραίτητο για εκκρεμείς δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες.

Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να ανώνυμα. Η ανωνυμία είναι μια εναλλακτική λύση στη διαγραφή δεδομένων. Στην ανωνυμοποίηση, τυχόν προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία / στοιχεία που επιτρέπουν την αναγνώρισή σας / διαγράφονται αμετάκλητα. Για τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα, δεν υπάρχει κανονιστική υποχρέωση διαγραφής, δεδομένου ότι δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα.

V. Πότε και γιατί μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτους

Παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους και ο κύριος σκοπός μας είναι να σας προσφέρουμε ποιοτική, γρήγορη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση φροντίζοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας. Δεν παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους πριν βεβαιωθείτε ότι λαμβάνονται όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία αυτών των δεδομένων προσπαθώντας να διεξάγουν αυστηρούς ελέγχους για την επίτευξη αυτού του στόχου. Σε αυτήν την περίπτωση, παραμένουμε υπεύθυνοι για την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων σας.

1. Πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό της PART TRADING Ltd .:

- Τράπεζες για την εξυπηρέτηση πληρωμών από εσάς.

- οι ταχυδρομικοί φορείς κατά την αποστολή πακέτων που περιέχουν τιμολόγια και άλλα έγγραφα και την ανάγκη βεβαίωσης της ταυτότητας κατά την παράδοσή τους ·

- αρχές και ιδρύματα στα οποία οφείλουμε να παρέχουμε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

2. Χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο σκληρό σας δίσκο και αποθηκεύουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις και ανταλλαγή δεδομένων με το σύστημά μας μέσω του προγράμματος περιήγησης. Αυτή η αποθήκευση μας βοηθά να προσαρμόζουμε τον ιστότοπο για εσάς και γι 'αυτό σας διευκολύνει να τον χρησιμοποιήσετε, για παράδειγμα, αποθηκεύοντας συγκεκριμένες πληροφορίες για εσάς, ώστε να μην χρειάζεται να το επαναλαμβάνετε συνεχώς.

Πώς μπορείτε να δείτε τις ρυθμίσεις cookie και πώς να τις αλλάξετε μπορείτε να βρείτε στη βοήθεια του προγράμματος περιήγησης.

3. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για αναλύσεις ιστού. Αυτή είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από την Google Inc. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται, καθώς και τις επιλογές απενεργοποίησης των δεδομένων που μεταδίδονται στο Google Analytics, στη διεύθυνση https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=el&ref_topic=1008008.

4. Χρησιμοποιούμε το Google Remarketing, μια υπηρεσία διαφημίσεων που παρέχεται από την Google Inc. Google και τρίτα μέρη προβάλλουν διαφημίσεις ιστότοπου και χρησιμοποιούν cookies για την προβολή διαφημίσεων βάσει προηγούμενων επισκέψεων στον ιστότοπό μας. Η Google δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα της Google χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Google, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy?hl=el.

VI. Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Α) Δικαίωμα ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε:

- πληροφορίες σχετικά με το εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία δεδομένα που αφορούν εσάς, πληροφορίες για το σκοπό αυτής της επεξεργασίας, κατηγορίες δεδομένων και παραλήπτες ή κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους γνωστοποιούνται τα δεδομένα,

- ένα μήνυμα σε κατανοητή μορφή που περιέχει τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, καθώς και κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την πηγή της.

- πληροφορίες σχετικά με τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς στην περίπτωση αυτόματων λύσεων,

(Β) Δικαίωμα διόρθωσης

Σε περίπτωση που χειριστούμε ελλιπή ή λανθασμένα / λανθασμένα δεδομένα, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε:

- να διαγράψετε, να διορθώσετε ή να αποκλείσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, η επεξεργασία των οποίων δεν πληροί τις απαιτήσεις του νόμου,

- να ειδοποιεί τους τρίτους στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί τα προσωπικά σας στοιχεία σχετικά με οποιαδήποτε διαγραφή, διόρθωση ή κλείδωμα, εκτός εάν αυτό είναι ανέφικτο ή συνεπάγεται υπερβολική προσπάθεια.

Γ) Δικαίωμα αντίρρησης

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή:

- να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εάν υπάρχει νόμιμος λόγος γι 'αυτό.

- όταν η ένσταση είναι δικαιολογημένη, τα προσωπικά δεδομένα του ενδιαφερομένου δεν μπορούν πλέον να υποβληθούν σε επεξεργασία ·

- την ένσταση κατά της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης,

(Δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

- μπορείτε να ζητήσετε έναν περιορισμό των δεδομένων προσωποποίησης που επεξεργάζεστε εάν: αμφισβητείτε την ορθότητα των δεδομένων, για την περίοδο, στην οποία πρέπει να επαληθεύσουμε την ορθότητα των δεδομένων, ή η επεξεργασία δεδομένων δεν έχει νομική βάση, αλλά αντί να τα διαγράψετε, θέλετε την περιορισμένη επεξεργασία τους. ή εάν δεν χρειαζόμαστε αυτά τα δεδομένα πια (για τον επιδιωκόμενο σκοπό), αλλά τα χρειάζεστε για τη δημιουργία, την άσκηση ή την προστασία των νομικών απαιτήσεων. ή έχετε υποβάλει αντίρρηση για την επεξεργασία των δεδομένων, εν αναμονή εξακρίβωσης εάν οι λόγοι για τον διαχειριστή είναι νόμιμοι.

Ε) Φορητότητα δεδομένων

Μπορείτε να μας ζητήσετε να παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε αναθέσει στη φροντίδα μας σε οργανωμένη, οργανωμένη, δομημένη, γενικά αποδεκτή ηλεκτρονική μορφή αν:

- επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα με εντολή και βάσει δήλωσης συναίνεσης που μπορεί να αποσυρθεί ·

(ΣΤ) Δικαίωμα προσφυγής

Εάν πιστεύετε ότι παραβιάζουμε το ισχύον νομικό πλαίσιο, επικοινωνήστε μαζί μας για να διευκρινίσετε το θέμα. Φυσικά, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μετά τις 25 Μαΐου 2018, θα μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε σε ρυθμιστικό φορέα εντός της ΕΕ.

Οι αιτήσεις για πρόσβαση σε πληροφορίες ή για διόρθωση υποβάλλονται προσωπικά ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Θα λάβουμε μια δήλωση σχετικά με το αίτημά σας μέσα σε 14 ημέρες από την κατάθεσή της. Εάν μια πιο μακροχρόνια περίοδος είναι αντικειμενικά αναγκαία - για να συλλεχθούν όλα τα δεδομένα και αυτό παρακωλύει σοβαρά τη δραστηριότητά μας, αυτή η περίοδος μπορεί να παραταθεί σε 30 ημέρες. Με την απόφασή μας δίνουμε ή αρνούμαστε την πρόσβαση ή / και τις πληροφορίες που ζητά ο αιτών, αλλά πάντα παρακινήσει την απάντησή μας.

VII. Ενημερώσεις και αλλαγές

 

Προκειμένου να εφαρμοστούν τα πλέον σύγχρονα μέτρα προστασίας και να συμμορφωθούν με την ισχύουσα νομοθεσία, θα ενημερώνουμε τακτικά αυτές τις πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σας προσκαλούμε να επανεξετάζετε τακτικά την τρέχουσα έκδοση των πληροφοριών για να ενημερώνεστε διαρκώς για τον τρόπο με τον οποίο φροντίζουμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε.